รู้จักกับเอเวอร์กรีนคลินิก


เมนูทางลัด

ประวัติความเป็นมาของเอเวอร์กรีนคลินิก

ประวัติของเอเวอร์กรีน คลินิก
"ใครๆ ก็หล่อ...ก็สวยได้ แค่หมั่นดูแลผิวพรรณตัวเองให้ดี"
... จากคำพูดของนพ.ไวกูณฐ์ วงศ์ไกรวิชญ์ ผู้มีประสบการณ์ทำงานในคลินิกความงามชั้นนำมาหลายปี ได้เกิดเป็นแนวคิดที่จะเปิดสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการด้านความงามอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและปลอดภัย และบริการที่เป็นเลิศ โดยที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ จากการเตรียมพร้อมเพื่อมุ่งสู่คลินิกเวชกรรมและศูนย์เลเซอร์ชั้นนำเพื่อความงามอันดับ 1 ที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุด จึงได้ถือกำเนิดเป็นเอเวอร์กรีนคลินิก (Evergreen Clinic) คลินิกเวชกรรมความงามและศูนย์เลเซอร์ใหญ่สุราษฎร์ธานี เปิดบริการอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2550

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อมาที่เอเวอร์กรีนคลินิก จึงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการดูแลผิวพรรณและรูปร่าง รวมถึงขยายสาขาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการที่มีจำนวนมากขึ้น ทางเอเวอร์กรีนคลินิกขอสัญญาว่า จะรักษามาตรฐานการรักษาให้ดีที่สุด...เพราะทุกท่านคือบุคคลสำคัญของเรา

ชื่อของ "เอเวอร์กรีนคลินิก" (Evergreen Clinic) มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยมีความหมายโดยนัยว่า "ความสดใหม่อันเป็นนิรันดร์ เฉกเช่นต้นไม้ที่เขียวชะอุ่มอยู่เสมอ" สอดคล้องกับคำขวัญของคลินิกที่ว่า "สวยใส อ่อนวัยเสมอ...ที่เอเวอร์กรีน" นอกจากนี้ คำว่า "กรีน" (Green) ในภาษาอังกฤษยังหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์อีกด้วย

 

 
แนวคิดและนโยบาย

ด้วยความพยายามที่จะทำให้ เอเวอร์กรีนคลินิก เป็นคลินิกเวชกรรมและศูนย์เลเซอร์เพื่อ
ความงามที่ทันสมัยและครบวงจร จึงได้กำหนดนโยบายด้านมาตรฐานบริการไว้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานสูงสุดแห่งการรักษาผิวพรรณและรูปร่าง
ระดับสากล

มาตรฐานการรักษา ตรวจรักษาถูกต้องตามหลักวิชาการโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านความงามและเลเซอร์ผิวพรรณมากกว่า 10 ปี

มาตรฐานบริการ พนักงานได้ผ่านการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานและเป็นผู้มีใจรักงานบริการ พร้อมให้บริการด้วยรอยยิ้มที่จริงใจ

มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทุกชิ้นมีความปลอดภัย ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพด้านการรักษา ได้รับการรับรองจากอย. ไทยและ FDA สหรัฐอเมริกา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ คัดสรรส่วนประกอบที่มีคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2008

มาตรฐานสถานที่ ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นสถานพยาบาลอย่างถูกต้อง จึงมั่นใจได้ในความสะอาด ถูกสุขอนามัย อีกทั้งยังตกแต่งในบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลายและเป็นส่วนตัวมากที่สุด

มาตรฐานค่ารักษาพยาบาล มุ่งเน้นราคาที่สมเหตุผล ไม่แพง เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับมากที่สุด

มาตรฐานการรักษา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

มาตรฐานสถานที่

COPYRIGHT © 2008-2020 :: EVERGREEN CLINIC :: ALL RIGHTS RESERVED. TERMS OF USE | PRIVACY POLICY